arkitekt- og byplankonkurrencer

KONKURRENCER

Ny helhedsplan for Nuup Saava
// kommer snart //
2024
Ny National Arkitekturpolitik
// Afsluttet //
2024
Nyt vikingeskibsmuseum i Roskilde
// Afsluttet //
2024
Musikhusparken Aarhus
// Afsluttet //
2023
Fremtidens spejderhytte
// Afsluttet //
2023
Neighbourhoods for Generations
// Afsluttet //
2023
Kildedal Nord
// Afsluttet //
2022
Roskilde Sydvest
// Afsluttet //
2021
Kemitorvet DTU
// Afsluttet //
2020
Bagsværd Observationshjem
// Afsluttet //
2020
Esbjergs helhedsplan
// Afsluttet //
2020
Faaborg havn og by
// Afsluttet //
2019
Spritfabrikken Aalborg
// Afsluttet //
2019
Arkitekter uden grænser
// Afsluttet //
2018
Den blå kant
// Afsluttet //
2017
Jernstøberiet
// Afsluttet //
2017
Arken Walk
// Afsluttet //
2017
Diabetes Center CPH
// Afsluttet //
2016
Pavillion i Ringsted
// Afsluttet //
2016
Nyborg slot
// Afsluttet //
2016
Icefjord Centre
// Afsluttet //
2016
Fæstningsbyen Fredericia
// Afsluttet //
2016
Vandkulturhus
// Afsluttet //
2015
Dansk Talent Akademi
// Afsluttet //
2015
Cykel- og gangbro Københavns Havn
// Afsluttet //
2015
Folkemødet & Allinge
// Afsluttet //
2015
Kalvebod & Ørestad
// Afsluttet //
2015
Vadehavscentret
// Afsluttet //
2014

2023 Fremtidens Spejderhytte, indbudt projektkonkurrence, Den A.P. Møllerske Støttefond.

2023 Musikhusparken i Århus, indbudt to-faset projektkonkurrence, Århus Kommune + Realdania.

2022 Roskilde Vikingeskibsmuseum. to-faset projektkonkurrence.

2022 Landsbyggefonden generationsboliger, åben international idékonkurrence.

2022 Fredensborg Bibliotek, to-faset projektkonkurrence. Hørsholm Kommune, Aflyst.

2021 Kildedal Nord, åben idekonkurrence, bæredygtig byudvikling, Egedal Kommune.                                          

2021 Roskilde Sydvest, byudvikling, helhedsplan, projektkonkurrence i to faser. Roskilde Kommune.

2020 Kemitorvet på DTU. Projektkonkurrence i en fase for DTU. 

2020 Bagsværd Observationshjem, to-faset projektkonkurrence for LIVSÆRK, Realdania og A.P. Møllerfonden.

2020 Esbjerg, helhedsplan for Banegårdsområdet og Museumspladsen. Udskriver er Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme.

2019 Faaborg havn og by. Bæredygtig udviklingsplan og klimasikring. Udskriver er Realdania og Faaborg Midtfyn kommune. Parallelkonkurrence.

2019 Transformation af Spritfabrikken Aalborg til ARTcenter. Udskriver er Realdania, Aalborg Kommune og Ejendomsfonden Artcenter Spritten. Indbudt projektkonkurrence i to faser.

2018 En udstillingsstand til Building Green. Udskriver er Arkitekter Uden Grænser. Åben minikonkurrence, under 35 år.

2017 ARKEN WALK- en kunststi i Ishøj. Udskriver er Ishøj Kommune i samarbejde med Realdania og ARKEN. Indbudt projektkonkurrence i to faser.

2017 Den Blå Kant. Byudvikling og klimatilpasning af Svendborg Havn. Udskriver er Svendborg Kommune. Indbudt projektkonkurrence i to faser.

2017 Jernstøberiet. Byudvikling i Ribe. Udskriver er Esbjerg Kommune i samarbejde med Realdania og Ribe Jernstøberi. Indbudt parallelkonkurrence.

2017 Fæstningsbyen Fredericia, helhedsplan for volden, Fredericia Kommune og A.P. Møllerfonden, indbudt projektkonkurrence.

2016 Pavillon på Ringsted Torv, Ringsted Kommune og Realdania, indbudt miniprojektkonkurrence.

2016 Steno Diabetes Center Copenhagen, nybyggeri på Herlev Hospital, Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden, indbudt international projektkonkurrence.

2016 Transformation af MCH Herning Messecenter, MCH, Herning Kommune og Realdania, totalentrepriseudbud med forhandling.

2015 Besøgscenter i Ilulissat, Icefjord Centre, Grønlands Hjemmestyre, Gaasuitsup Kommune og Realdania, international indbudt to-fase projektkonkurrence.

2015 Udstillingsbygning og restaurering, Nyborg Slot, A P Møller Fonden, Realdania, SLKE og Nyborg Kommune, international indbudt to-fase projektkonkurrence.

2015 Helhedsplan for Folkemøde & Allinge, Bornholms Regionskommune og Realdania, parallelopdrag.

2015 Vandkulturhus i Thyborøn, Thyborøn Fritidscenter, Lokale-og Anlægsfonden, Lemvig Kommune, indbudt projektkonkurrence.

2015 Kollegie, Dansk Talentakademi, Holstebro Kommune, DTA, Færchfonden, Realdania, indbudt to-fase projektkonkurrence.

2015 Ny cykel- og gangbro over Københavns Havn, Realdania, Københavns Kommune, indbudt to-fase projektkonkurrence.

2014 Kalvebodkvarteret Vest, Ørestad Syd, masterplan, By & Havn, indbudt projektkonkurrence.

2014 Vadehavscentret, ny udstillingsbygning, Esbjerg Kommune, Realdania, A.P. Møller Fonden mf, indbudt to-fase projektkonkurrence.

Anne-Mette har været konkurrencerådgiver på nedenstående konkurrencer som tidligere ansat Akademisk Arkitektforening.

 

2013 House of Fairytales, Odense Bys Museer, international åben idékonkurrence.

2013 Europan 12, Kulturministeriet, DAC – København, Aalborg – åben fælleseuropæisk konkurrence.

2013 Kan vi tegne et nyt land? Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, åben film-konkurrence.

2013 Glostrup Hospital, Region Hovedstaden, international indbudt to-fase konkurrence.

2012 City in Between, Aalborg Kommune, international indbudt to-fase byplankonkurrence.

2012 Farum i udvikling, Furesø Kommune, indbudt to-fase byplankonkurrence.

2011 Carlsberg, UCC’s Campus København, indbudt dialogkonkurrence.

2011 Biovaf, DTU, nyt institutbyggeri, indbudt projektkonkurrence.

2011 Europan 11, Kulturministeriet, DAC, AA – København, Allerød, Rødovre – åben europæisk konkurrence.

2010 Ribe Domkirkeplads, Esbjerg Kommune, indbudt to-fase projektkonkurrence.

2010 KU.BE, Frederiksberg Kommune, indbudt to-fase projektkonkurrence.

2010 Kolonihavnen, Nuuk Kommune, indbudt idékonkurrence.

2010 Kolding Sygehus, Region Syddanmark, indbudt to-fase projektkonkurrence.

2010 T.B.Thriges Gade, Odense Kommune, indbudt to-fase byplankonkurrence.

2009 Møntergården Bymuseum, Odense Bys Museer, indbudt to-fase projektkonkurrence.

2009 Herlev Hospital, Region Hovedstaden, indbudt projektkonkurrence.

2009 Møbelkonkurrence, AA lokal, åben designkonkurrence.

2009 Europan 10, Kulturministeriet, DAC, AA – Kbh, Aarhus, Kolding, Rudkøbing – åben europæisk konkurrence.

2009 Bro over Københavns Havn, Københavns Kommune, international indbudt projektkonkurrence.

2008 Gethsemane Kirke, CIA, åben idékonkurrence.

2008 Grønnegade, Odense Kommune, åben projektkonkurrence.

2008 Kløvermarken, Københavns Kommune, international indbudt byplankonkurrence.

2008 Gråbrødre Plads, Odense Kommune, indbudt projektkonkurrence.

2008 Tankefuld, Svendborg Kommune, indbudt to-fase byplankonkurrence.

2007 Læsø Kur & Helse, Læsø Kommune, totalentreprisekonkurrence.

2007 Reden, privat institution i Århus, indbudt programdialogkonkurrence.

2007 Europan 9, Kulturministeriet, DAC, AA – København, Herning, Vejle – åben fælleseuropæisk konkurrence.

2006 Carlsberg Vores By, Carlsberg AS, international åben byplankonkurrence.

2005 Kulturhuset Kanten, Faxe Kommune, international åben projektkonkurrence.

2005 Esbjerg Strandpromenade, Esbjerg Kommune, åben projektkonkurrence.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv holdt opdateret på nye konkurrencer.

 

Professionel konkurrencerådgivning

YDELSER

KONKURRENCEFORMER
1. Projektkonkurrence i to faser
2. Projektkonkurrence i en fase
3. Minikonkurrence
4. International projektkonkurrence
5. Programdialogkonkurrence
6. Parallelopdrag
7. Åben projektkonkurrence
8. Åben idékonkurrence
9. mf

KONKURRENCEPLANLÆGNING
Planlægning af og rådgivning om alle former for projekt- og idekonkurrencer inden for nybyggeri, transformation, byplanlægning, renovering, klimatilpasning, kulturarv, landskab, infrastruktur, pladser, byrum, design m.m.

Rådgivning om forskellige konkurrenceformer som fx to-fasekonkurrencer, åbne konkurrencer, internationale konkurrencer, programdialogkonkurrencer, minikonkurrencer og parallelopdrag.

KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER
Udarbejdelse af konkurrencetekniske betingelser for konkurrencen.
Rådgivning om nedsættelse af dommerkomite og brug af fagdommere.

KONKURRENCEPROGRAM
Analyser, afklaring af programforudsætninger m.m. Udarbejdelse af konkurrenceprogram, ansvarlig redaktør
Grafik, layout, foto.

EU-BEKENDTGØRELSE
Udarbejdelse af EU-bekendtgørelse.
Rådgivning om bl.a. udvælgelseskriterier, referencer, teamsammensætning, udvælgelseskrav.
Udsendelse af EU-udbudsbekendtgørelse via TED.
Modtage og vurdere ansøgninger.

SEKRETÆR FOR DOMMERKOMITEEN
Rådgivning om tilrettelæggelse af bedømmelsen
Vejledning af fagdommere og dommerkomiteens medlemmer
Facilitering af hele bedømmelsesforløbet (og evt. forhandlingsforløb)
Mødeleder til bedømmelsesmøderne.

DOMMERBETÆNKNING
Udarbejdelse af dommerbetænkning, ansvarlig redaktør
Sikring af at den samlede dommerkomites holdninger tydeliggøres
Grafik, layout, tryk, oversættelse.

SERVICERING AF DELTAGERE
Ansvarlig for besigtigelse/spørgemøde for deltagerne.
Facilitering af skriftlige deltagerspørgsmål.
Modtagelse af konkurrenceforslag.
Kontrol og sikring af, at forslagene er konditionsmæssige.

TEKNISK BYGHERRERÅDGIVNING
Teknisk bygherrerådgivning, fx om klimatilpasning, stormflodssikring, CO2 minimering, om smart arealudnyttelse, kravsspecifikation til DGNB-krav, økonomisk kalkulation af forslagene, diverse kravsspecifikation til tekniske installationer og klimasikring.

WORKSHOP
Afholdelse af workshop for kommuner og bygherrer i programudarbejdelsesfasen.
 
BORGERINDDRAGELSE
Afholdelse af borgermøder mm.

certificeret i udbudsret

OM ARKITEKTKONKURENCERDK

Arkitektkonkurrencerdk ApS er etableret af Anne-Mette Bølling, arkitekt maa, direktør.

KONKURRENCERÅDGIVNING
Rådgivningen bygger på stor erfaring med at rådgive statslige, kommunale og private bygherrer i at arrangere projekt- og idekonkurrencer samt parallelopdrag mm.

CERTIFICERET I UDBUDSRET
Anne-Mette Bølling er certificeret i udbudsret.

SPECIALISTVIDEN
Som specialist i konkurrencerådgivning sikrer Anne-Mette Bølling blandt andet, at konkurrenceprocessen forløber optimalt, og at konkurrenceprogrammet er af højeste kvalitet og afspejler bygherrens vision. Derudover sikres at spidsfaglige arkitektoniske problemstillinger bliver ”oversat” til faglige termer, og at der i dommerkomiteer, hvor der ofte er forskellige agendaer, skabes konsensus og enighed.

SKRÆDDERSYEDE YDELSER
Arkitektkonkurrencerdk skræddersyr ydelserne til hver enkelt konkurrenceforløb. Vi har strategiske samarbejder med tekniske bygherrerådgivere, grafikere, oversættere m.f., så vi sammensætter det mest kompetente team til hver opgave.

BÆREDYGTIGE KONKURRENCER
Vi arbejder for at konkurrencerne bliver så bæredygtige som muligt, og at transaktionsomkostningerne holdes på et rimeligt niveau. Det vil sige, at vi i samarbejde med kunderne tilstræber kun at bede om det, der er nødvendigt, for at sikre kunderne det bedste byggeri eller den bedste udviklingsplan. Vi stræber efter at udbyde konkurrencer, der sikre høj arkitektonisk kvalitet, en bæredygtig udvikling af samfundet og at borgere og brugere får de bedste rammer for det gode liv.

kontakt

ARKITEKTKONKURRENCERDK ApS
Anne-Mette Bølling, Arkitekt MAA
Konkurencerådgiver, indehaver
+45 24 24 70 49
amb@arkitektkonkurrencerdk.dk

ADRESSE
Borgevej 9
2800 Kgs. Lyngby
CVR 36716789

BLOX
Bryghuspladsen 8 C, 3 sal
1473 København K