Den blå kant

Afsluttet konkurrence

Den blå kant

Afsluttet konkurrence
2017

EFFEKT ARKITEKTER ApS

VINDER 2017

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

Konkurrencen er udskrevet af: Svendborg Kommune

Konkurrencen omhandler: Udvikling af byrummene langs Svendborg Havn med fokus på byudvikling og klimasikring i tæt samspil. Visionen for Den Blå Kant er, at havnen i fremtiden skal invitere og inspirere byens borgere og besøgende til fysisk udfoldelse, fordybelse og kreative aktiviteter i det offentlige rum.

Konkurrenceform: Konkurrencen er tilrettelagt som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling.
I fase 1, der er projektkonkurrencen, inviteres fire tværfaglige teams til at deltage og anonymt aflevere deres konkurrenceforslag. Det er hensigten at udpege to ligestillede vindere af projektkonkurrencen og indbyde disse til efterfølgende forhandling. Fase 2, forhandlingen, vil foregå individuelt med de to teams, og der vil være forhandlingsmøder og mellemafleveringer af de justerede konkurrenceforslag. Efter afleveringen af det endelige konkurrenceforslag udpeges en endelig vinder af projektkonkurrencen.

Der ønskes teams med arkitekt-, byrums-, landskabsarkitekt- og ingeniørkompetencer inden for bl.a. nytænkning af byrum og infrastruktur i samspil med klimasikring, transformation, dialogbaserede udviklingsforløb og strategisk planlægning.

Se spørgsmål/svar på kommunens hjemmeside via link i udbudsannoncen.

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

(Vinder)
EFFEKT ARKITEKTER ApS

SWECO Architects, WTM Engineers
Konsulent: Arcgency

TEAM B

SLA A/S KØBENHAVN

Rambøll Danmark A/S
Weber Arkitekter ApS
Konsulent: Lars Hansen

TEAM C

SLETH ARKITEKTER A/S

Borlund Arkitekter ApS
OPLAND ApS
NIRAS A/S

TEAM D

TOPOTEK 1

VEGA Landskab ApS, Arcadis Nederland BV
Konsulent: Living Concepts ApS

TEAM E

TEAM F