Kalvebod & Ørestad

Afsluttet konkurrence

Kalvebod & Ørestad

Afsluttet konkurrence
2015

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

By & Havn har igennem knap 20 år udviklet arealerne i Ørestad. Denne nye bydel, tæt på Københavns centrum, mangler at få tilføjet en sidste brik i Ørestad Syd beliggende mellem Øresundsforbindelsen og grænsen til Tårnby.

En del af det centrale Ørestad Syd har i en årrække været anvendt til midlertidig aktivitetspark – ”PLUG N PLAY”. På baggrund af et stigende ejendomssalg i Ørestad Syd er tiden inde til at tage fat på udbygningen af denne centrale del med et grundareal på ca. 175.000 m2.

By & Havn ønsker, at udbygningen tager afsæt i områdets popularitet, især hos børnefamilier, og i den succes, som PLUG N PLAY er. Kvarteret skal udvikles primært som boligområde, hvor uderum og bebyggelse understøtter hinanden og danner en attraktiv funktionel, rekreativ og oplevelsesrig ramme om beboernes dagligliv.

Deltagerne skal udarbejde en masterplan for det nye bykvarter med ”mennesket i centrum”. I forhandlingsfasen vil den eller de udpegede vinder(e) af projektkonkurrencen blive bedt om at udfolde og kvalificere udvalgte aspekter af deres forslag.

Konkurrencen udbydes som en indbudt projektkonkurrence iht. EU-direktiv i to faser med 5 deltagere og mulighed for udbud efter forhandling med 1-2 teams.

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

Jordi Henrich

Jaume Artigues Arkitekten

Jacque Vialettes

Lieux-dits,estudio Lunar

TEAM B

Transform Aps

Bascon

Actice Institute

Jan Christiansen

TEAM C

Entasis

Marianne Levinsen Landskab Aps

Moe

TEAM D

Sleth

Schønherr

Xdga

Alectia

Claus Bech-danielsen

Anne Katrine Hornemann

TEAM E

Holscher Arkitekter

Nord Arkitekter

Schultze + Grassov

Pk3 Landskabsarkitekter

Exometric

TEAM F