Nyt vikingeskibsmuseum i Roskilde

Pågår konkurrence

Nyt vikingeskibsmuseum i Roskilde

Pågår konkurrence
2022

ARKITEKTKONKURRENCERDK, ved Anne-Mette Bølling varetager den samlede konkurrencerådgivning for denne projektkonkurrence i to faser i samarbejde med Rambøll Danmark A/S.

Konkurrencen er udskrevet af: Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

 

Konkurrencen omhandler

Det nye museum skal være et forbillede inden for internationalt, kulturhistorisk og bæredygtigt museumsbyggeri. Det skal være et museum af høj arkitektonisk og oplevelsesmæssig kvalitet, der levende og aktivt formidler historien om vikingetid, skibe, søfart og bådebygningskultur. Museet skal balancere en synlig arkitektonisk identitet med en nær læsning og fortolkning af stedet – på kanten mellem fjord og by. Bygninger, indhold og sted skal opleves som en helhed. Arkitektur, indretning, formidling og landskab skal, i samspil med den eksisterende aktive Museumshavn og Museumsø, skabe ideelle rammer for at levendegøre historien om, hvordan vikingerne ændrede verden med deres skibe.

 

Med ønsket om at udpege en totalrådgiver for udvikling og realisering af Nyt Vikingeskibsmuseum gennemfører Vikingeskibsmuseet denne projektkonkurrence. Konkurrencen om Nyt Vikingeskibsmuseum er kompleks og rummer forskellige delopgaver. I projektkonkurrencen er fokus på hoveddisponering og placeringen af nybyggeri, transformation af den eksisterende vikingeskibshal og landskabsbearbejdning inklusive etablering af fjordsti samt koncept for formidling, bæredygtighed og klimasikring. Konkurrencedeltagerne skal komme med bud på en sammenhængende helhedsplan, hvor delopgaver og programmer kobles sammen i et robust, arkitektonisk og landskabeligt helhedsgreb, som indfrier projektets vision, målsætninger, designkriterier og krav.

Forventet økonomisk ramme pr. september 2022: ca 280.000.000 DKK ekskl. moms. Den forventede økonomiske ramme dækker over håndværkerudgifter vedr. alle bygnings- og anlægsarbejder inkl vinterforanstaltninger, byggeplads og uforudsete omkostninger. Den angivne forventede økonomiske ramme er ekskl. bygherreomkostninger, herunder rådgiverhonorar mv.

Der forventes i forlængelse af projektkonkurrencen gennemført et udbud med forhandling uden offentliggørelse iht. udbudslovens § 82 med vinderen eller vinderne af projektkonkurrencen med det formål at indgå en totalrådgiverkontakt vedr. Nyt Vikingeskibsmuseum.

Ingeniørmæssige og udstillingsrådgivningsmæssige kvalifikationer og kompetencer skal ikke medtages i prækvalifikationsansøgningen, men forventes inddraget ifm. udarbejdelsen af konkurrenceforslaget i projektkonkurrencen

 

Konkurrencefakta
Frist for ansøgning om deltagelse er kl. 12.00 d.13. oktober 2022.

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

3XN A/S

E+N Arkitektur A/S

SLA A/S

GXN A/S

TEAM B

C.F. Møller Danmark A/S

Snøhetta Oslo A/S

TEAM C

Dorte Mandrup A/S

Over Byen Arkitekter ApS

Vogt Landscape Architects AG

TEAM D

Foster + Partners

Mikkelsen Arkitekter A/S

Schønherr A/S

TEAM E

Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Christoffer Harlang Architects ApS

Marianne Levinsen Landskab ApS

TEAM F