Arken Walk

Afsluttet konkurrence

Arken Walk

Afsluttet konkurrence
2017

Hovedrådgiver: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

VINDER 2017

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

Hermed inviteres til en projektkonkurrence i to faser om udvikling af ARKEN WALK – en kunststi i Ishøj Kommune mellem Ishøj Station og Arken. Det er en strækning på 2,2 km.

I fase 1 inviteres fire tværfaglige teams til at deltage. Det er hensigten at udpege to ligestillede vindere og indbyde disse til forhandling og udvikling af deres projekt.

Ishøj er en del af den forstadsbebyggelse, der fandt sted i 1970’erne langs Køge Bugt, og som betød, at nye byer skød frem på meget kort tid. Ishøj By er derfor i høj grad en velfærdsby planlagt ud fra datidens rammer for det gode liv.

Den planlagte by med opdelte funktioner skaber dog også udfordringer i forhold til det at finde vej, skabe tryghed og forbinde byens forskellige områder.

Når man skal fra Ishøj Station til ARKEN Museum for Moderne Kunst, passerer man forskellige områder i byen, fra den tætte urbane stationsforplads til et villakvarter, og ender i Strandparken og det åbne kystlandskab.

Det er den kobling mellem by og kunstmuseum, som Ishøj gerne vil styrke med kunst og arkitektur. Det urbane og demografiske miljø, som Ishøj rummer, med mangfoldighed og forskellige typer af byliv, er usædvanligt for kunstneriske initiativer og skaber mulighed for at lave en rute, som er helt unik. Kunststien skal være noget mere og andet end en række skulpturer, der på traditionel vis placeres på ruten, og facaderne skal ikke blot påklistres et kunstværk.

Det skal ske ved at skabe en ny fysisk udformning, hvor arkitektur og kunst i forening tager udgangspunkt i stedet, og skaber en dynamisk dialog imellem kunst, arkitektur og menneske.

Kunst og arkitektur skal stimulere til eftertænksomhed, deltagelse og kreativitet. Der skal være dialog og interaktion imellem kunstværkerne og de forbipasserende, det vil sige værker, som man må røre ved og flytte rundt på, gå ind på og igennem. Både byrum og kunstværker skal være af kropsligt appellerende karakter.

Kunststien skal:

• skabe forbindelse og synliggøre stiforbindelsen mellem Ishøj Station og kunstmuseet ARKEN

• skabe oplevelser på stiforbindelsen

• skabe nysgerrighed og lyst til at komme ud af de vante rammer

• skabe inddragelse med byrum og kunstværker, som er deltagende

• skabe eftertænksomhed, der stiller spørgsmål og skaber undren.

Kunstværker og steder fastlægges ikke på forhånd, men opstår i det samarbejde, som kunstnere og arkitekter har, ud fra det fælles mål om at skabe en forbindelse, der opfylder de fem ovenstående mål. Kunststien skal være med til at gøre byen til et bedre og mere meningsfuldt sted, gøre borgerne sundere og skabe forbindelser og oplevelser og skabe nysgerrighed og inddragelse. Projektet udvikles efter en strategi, som teamet selv designer.

Vederlaget til hvert af de fire indbudte teams er i fase 1 175.000 kr. og der er yderligere 100.000 kr. til hver af de to teams, der går videre.

Forventede anlægsudgifter til det samlede projekt. Første etape er ca. 13.000.000 kr.+ rådgiverhonorar og ekskl. moms.

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

(Vinder)
Hovedrådgiver: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Kunststrategi: L’Équipe ApS ved Marie Nipper
Kunst: Jeppe Hein

TEAM B

Byrum/landskab: Juul/Frost Arkitekter A/S (hovedrådgiver)

TEAM C

Byrum/landskab: Schønherr A/S (hovedrådgiver)

Ingeniør: NIRAS A/S
Kunststrategi: In-Situ ved Trine Møller Madsen
Kunst: Morten Stræde og Thilo Frank

TEAM D

Byrum/landskab: Tredje Natur ApS (hovedrådgiver)

Arkitektur: TN/Research ved Boris Brorman Jensen
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører
Lysdesign: Fortheloveoflight
Kunst: Ingvar Cronhammar

TEAM E

TEAM F