Bagsværd Observationshjem

Afsluttet konkurrence

Bagsværd Observationshjem

Afsluttet konkurrence
2020

JAJA Arkitekter, totalrådgiver

VINDER 2020

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling har fungeret som konkurrencesekretariat.

 

Konkurrencen er udskrevet juni 2020 af: LIVSVÆRK i samarbejde med Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania.

 

Konkurrencen omhandler: Det Nye Bagsværd Observationshjem

Foreningen LIVSVÆRK står bag en modernisering og renovering af Bagsværd Observationshjem.

Målet er at få de fysiske rammer på stedet til at støtte endnu bedre op om det socialpædagogiske arbejde som foreningen LIVSVÆRK udfører for nogle af de skrøbeligste i det danske samfund – udsatte børn og deres familier. Projektet er navngivet Det Nye Bagsværd Observationshjem.

Bagsværd Observationshjem består af en eksisterende villa med en pavillon-tilbygning. Pavillon-tilbygningen fjernes og erstattes nu af et havehus. Tilbygningen og renoveringen af villaen er tegnet af JAJA Architects.

Tilbygningen indpasser sig smukt i landskabet og haven, og spiller fint sammen med den gamle villa. I begge bygningers udtryk er der arbejdet med fokus på hjemlighed og fleksibilitet.

Det Nye Bagsværd Observationshjem er finansieret af LIVSVÆRK og generøst støttet af

Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond. Byggeriet forventes klar til ibrugtagning i 2023.

Yderligere informationer kan fås hos:

LIVSVÆRK, udviklingskonsulent Marianne Madsen, mail: mad@livsvaerk.org

BAUHERR, bygherrerådgiver Peter Fangel Poulsen, mail: pfp@bauherr.dk

 

Konkurrencen har været udskrevet som en indbudt projektkonkurrence med efterfølgende forhandling med to teams.

 

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

Cebra, arkitekter, totalrådgiver

MOE, ingeniørrådgiver, underrådgiver

TEAM B

(delt vinder af fase 1)

Cubo Arkitekter, totalrådgiver

DETBLÅ, Landskabsarkitekter, underrådgiver

TEAM C

(Vinder)
JAJA Arkitekter, totalrådgiver

TEAM D

Spektrum Arkitekter, totalrådgiver

TEAM E

TEAM F