Jernstøberiet

Afsluttet konkurrence

Jernstøberiet

Afsluttet konkurrence
2017

Tegnestuen Vandkunsten A/S

VINDER 2017

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

Konkurrencen er udskrevet af: Realdania, Ribe Jernindustri og Esbjerg Kommune

Konkurrencen omhandler: Ribe Jernindustri A/S flytter produktionen til et erhvervsområde i Ribe Nord. Realdania, Ribe Jernindustri og Esbjerg Kommune samarbejder om at skabe en ny, attraktiv helhedsplan ved navn Jernstøberiet, som bl.a. omfatter de gamle produktionsbygninger.

Siden 1848 har en af Ribes vigtigste virksomheder været centralt placeret i byen. Men nu overvejer Ribe Jernindustri, at produktionsfaciliteterne skal flyttes ud af centrum til erhvervsområdet i Ribe Nord. Hovedsædet vil stadig være at finde i den historiske bygning i Saltgade, og bliver på den måde en del af den nye bydel.

Det nye område får navnet Jernstøberiet, som er et klart nik til området historie. Ud over Ribe Jernindustri indgår Ribe Danhostel, parkeringspladsen ved Sct. Peders gade samt de eksisterende private bygninger ved Sct. Peters Gade og Saltgade i området. Målet er at skabe et attraktivt miljø i hjertet af det middelalderlige Ribe.

Ny helhedsplan
Første skridt er udviklingen af en ny helhedsplan, som indeholder arkitektoniske og byplanmæssige løsninger af en høj kvalitet, som afspejler områdets placering op til det fine landskab og den historiske by.

Forventningen er, at området primært bruges til bolig- og centerformål. Området skal blandt andet indeholde en dagligvarebutik i arealets nordøstlige hjørne. På sigt bliver helhedsplanen brugt til den lokalplan, der bliver det juridiske grundlag for realiseringen.

Konkurrenceform: For at få en helhedsplan, som tager højde for flere aspekter i bymiljøet, bliver der afholdt en parallelkonkurrence. Den adskiller sig fra en almindelig arkitektkonkurrence ved bl.a. at stille krav til deltagerne om større grad af tværfaglighed, fordi der er her tale om kompleks byudvikling.

Overordnet plan:
Invitation til prækvalifikation udsendes sidst i januar 2017
Tre konkurrenceteams udvælges
Kickoff-møde med konkurrenceteams, videnspersoner og med deltagelse af en borger-følgegruppe med repræsentanter fra Ribe Byforum
Teknisk workshop for de tre konkurrenceteams
Mellemaflevering fra de tre konkurrenceteams med deltagelse af borger-følgegruppen
Aflevering af tre konkurrenceforslag til helhedsplanen
Dommerkomiteen bestående af borgmester Johnny Søtrup, styregruppen, flere fagdommere og rådgivere vælger vinderforslaget
Vinderforslaget offentliggøres inden jul 2017 og alle forslag bliver udstillet

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

TRANSFORM architecture + urbanism

TEKT Arkitekter
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Rambøll A/S
Professor Ellen Braae

TEAM B

(Vinder)
Tegnestuen Vandkunsten A/S

Schønherr A/S
Dansk Energimanagement & Esbensen A/S
Urban Creators ApS

TEAM C

EFFEKT Arkitekter ApS

Jørgen Overbys Tegnestue A/S
Alectia A/S
Colliers International Danmark A/S

TEAM D

TEAM E

TEAM F