Faaborg havn og by

Afsluttet konkurrence

Faaborg havn og by

Afsluttet konkurrence
2019

GHB Landskabsarkitekter a/s, landskabs- og byplanlægning

VINDER 2019

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

Konkurrencen er udskrevet af Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med Realdania og omhandler et ambitiøst plan- og udviklingsprojekt for Faaborg Havn og By.

Faaborg-Midtfyn Kommune har sammen med Realdania igangsat et udbud, hvor vi søger teams til en parallelkonkurrence, hvor tre teams inviteres til at deltage. Først i en åben dialog og senere i konkurrence om den bedste udviklingsplan. Projektet tager afsæt i sammenhængende analyser og vurderinger af byens kvaliteter og udviklingsmuligheder. Kommunen har taget initiativ til projektet, fordi byen over en længere årrække har tabt pusten, bl.a. med et større fald i antallet af arbejdspladser og et mindre dyk i befolkningstallet. Men Faaborg har – som en velholdt og meget bevaringsværdig købstad med en unik natur til lands og til vands – også en række potentialer og styrkepositioner, som kan forstærkes og bygges videre på.

Parallelkonkurrences teams skal på baggrund af parallelkonkurrencens konkurrenceprogram, der først frigives senere, levere en udfoldet og kvalificeret udviklingsplan for den fremtidige udvikling i konkurrenceområdet.

Ud over politikere, fagdommere og andre fagpersoner er der tilknyttet en investorrådgiver til hele processen for parallelkonkurrencen, der skal være med til at kvalificere projekterne i et vækst- og investeringsperspektiv

Parallelkonkurrencen har fokus på blandt andet: Slagterigrunden, klimasikring af havnefronten,, Banegårdsområdet, forbindelsen mellem fjord og sund herunder også kulturaksen samt bygningskulturarv.

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

ADEPT ApS, arkitektur og byplanlægning

Underrådgiver
Mandaworks, byrum og landskab
Rambøll, klima, vand, trafik, forretningsudvikling, bygningsarv
GivRum, byliv, involvering, kickstart.

TEAM B

SLA Aarhus ApS, landskabs- og byplanlægning

Underrådgiver
Praksis Arkitekter, bytransformation og arkitektur, kultur og bygningsarv
A1 Consult, klimasikring

Konsulent
Have Kommunikation, forretnings- og kulturudvikling, brandingsstrategi
GXN (del af 3XN),cradle to cradle design, cirkulær økonomi
Jimmy Valentin, trafikplanlægning.

TEAM C

(Vinder)
GHB Landskabsarkitekter a/s, landskabs- og byplanlægning

Underrådgiver
Kjellander & Sjöberg AB, arkitektur
TYRENS A/S, rådgivende ingeniører
REALISE, forretningsudvikling
Mogens Morgen,transformation og kulturmiljøer.

TEAM D

TEAM E

TEAM F