Vadehavscentret

Afsluttet konkurrence

Vadehavscentret

Afsluttet konkurrence
2014

Dorte Mandrup Arkitekter, totalrådgiver

VINDER 2014

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

Konkurrencen er udskrevet af: Esbjerg Kommune og Vadehavscentret i samarbejde med Realdania, A.P. Møller Fonden og Arbejdsmarkedes Feriefond.

Konkurrencen omhandler: Om- og nybyggeri af Vadehavscentret syd for Ribe. Den samlede budgetsum er omkring 52 mio. ekskl. moms. Dette indeholder diverse omkostninger, nybygning, ombygning og udstilling.

Beslutningen om at udbygge og modernisere Vadehavscentret sker samtidig med, at UNESCO i 2014 ventes at udnævne Vadehavet til et verdensnaturarvsområde. Besøgstallet hos Vadehavscentret ventes derfor at vokse fra 30.000 i dag til 40.000 om året eller mere.

Konkurrencen udbydes som en indbudt projektkonkurrence iht. EU-direktiv i to faser med 5 deltagere og mulighed for udbud med forhandling med 1-3 teams. I fase to forventes det, at vinderne skal samarbejde med en udstillingsvirksomhed, der ligeledes findes via et EU-udbud og en konkurrence.

Konkurrenceform: Konkurrencen udbydes som en indbudt projektkonkurrence iht. EU-direktiv i to faser med 5 deltagere og mulighed for udbud med forhandling med 1-3 teams. I fase 2 forventes det, at vinderne skal samarbejde med en udstillingsvirksomhed, der ligeledes findes via et EU-udbud og en konkurrence.

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

(Vinder)
Dorte Mandrup Arkitekter, totalrådgiver

Marianne Levinsen LandskabSteensen & Varming, VVS og energi
Anders Christensen, rådgivende ingeniører

TEAM B

Praksis Arkitekter

totalrådgiver
Loop architects aps
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ApS
Ingeniørne i Esbjerg

TEAM C

Cubo Arkitekter

totalrådgiver
Schønherr A/S
Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

TEAM D

TEAM E

TEAM F