Roskilde Sydvest

Afsluttet konkurrence

Roskilde Sydvest

Afsluttet konkurrence
2021

Cornelius Vöge ApS

VINDER 2021

ARKITEKTKONKURRENCERDK, ved Anne-Mette Bølling varetager den samlede konkurrencerådgivning for denne projektkonkurrence i to faser

Konkurrencen er udskrevet af: Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune inviterer hermed alle interesserede arkitekter, byplanlæggere, landskabsarkitekter mf. til at søge prækvalifikation til vores spændende projektkonkurrence. Vi udvælger tre teams til FASE 1 og derefter går 1-2 teams videre til FASE 2 forhandlingen, hvorefter vi udpeger en endelig vinder.

Roskilde Kommune vil med arkitektkonkurrencen sætte gang i en positiv udvikling af bydelen ”Roskilde Sydvest”. Det er en bydel med mange skjulte kvaliteter og muligheder, som sammen med nye elementer skal danne grundlag for udviklingen. Målet er at skabe et åbent og attraktivt boligområde for nuværende beboere, udefrakommende besøgende og potentielle tilflyttere, at tilføre bydelen et nyt socialt knudepunkt og at styrke fællesskabet og de sociale netværker på tværs af forskellige beboergrupper i bydelen.

FOKUSOMRÅDERNE ER: 1.Centergrunden i Æblehaven/Rønnebærparken. Vi forventer, at der skal nyopføres i alt ca. 2.700 m2 nybyggeri på Centergrunden til sundhedshus og spise/kvarterhus samt ca. 10.500 m2 etageboliger med blandt andet et bofællesskab. Herudover forventes det at opføre et børnehus på ca. 1800 m2 beliggende på en separat grund.

  1. Trafikforløbet langs Æblehaven/Rønnebærparken. Vejforløbet skal åbnes og omlægges, så bydelen sikres bedre forhold for stille trafik. Dele af vejforløbet skal muligvis udlægges til ny rækkehusbebyggelse, hvilket bliver afklaret inden konkurrencestart. 3. Parkforløbet fra det grønne område ”Hullet”, gennem Æblehaven/Rønnebærparken og med forbindelse til Hyrdehøj Skoven. Der skal etableres i alt ca. 30.000 m2 ny park i tilslutning til den eksisterende. Parken skal bl.a. indeholde rekreative sølandskaber og bidrage til klimasikring af Roskilde By.

Arkitektkonkurrencen skal give bud på, hvordan disse nedslag kan placeres og udformes, så de styrker bylivet, det sociale fællesskab, trygheden og stoltheden over at bo i dette område.

Der er ud over vederlaget til hvert team i fase 1 på DKK 150.000, – og fase 2 DKK 150.000, – ekskl. moms afsat DKK 100.000, – ekskl. moms til vinderen til videreudvikling af vinderforslaget.

Konkurrencefakta
Frist for ansøgning om deltagelse er kl. 12.00 d.11. marts 2021.
Vi forventer at udskrive konkurrencen sidst i marts 2021.

Link til Roskilde Kommunes hjemmeside om konkurrencen www.roskilde.dk/roskilde-sydvest

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

(Vinder)
Cornelius Vöge ApS

Masu Planning

Gründl Haahr Arkitekter

JL Engineering A/S

TEAM B

JAJA Architcts ApS

SKALA, arkitektur og landskab

ARKI_LAB

TRAFIKPLAN

Rambøll

TEAM C

Tredje Natur ApS

VALENTIN TRAFFIKPLANLÆGNING

NIRAS

METTE MECHLENBORG

TEAM D

TEAM E

TEAM F