Spritfabrikken Aalborg

Afsluttet konkurrence

Spritfabrikken Aalborg

Afsluttet konkurrence
2019

Arkitekt: PRAKSIS ARKITEKTER

VINDER 2019

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

Konkurrencen er udskrevet af: Ejendomsfonden Artcenter Spritten i samarbejde med Realdania og Aalborg Kommune.

Konkurrencen omhandler: Udformning og indretning af et nyt ArtCenter og udformning af en helhedsplan for byrum, landskab og terræn på Spritfabrikken.
Projektkonkurrencen og det efterfølgende projekt realiseres i et samarbejde mellem Ejendomsfonden(ordregiver), Aalborg Kommune og Realdania.

Opgaven omfatter to hovedelementer:

1) Udformning og indretning af et nyt ArtCenter med et samlet areal på ca. 2.500 m2 – heraf en del som transformation af eksisterende fredede industribygninger og en del som en ny tilbygning.

2) Udformning af en helhedsplan for byrum, landskab og terræn på Spritfabrikken – inklusiv nærmere bearbejdning af området tættest på ArtCenter. Udformningen skal blandt andet omfatte landskabsudformning og terrænbearbejdning i forhold til klimatilpasning mod Limfjorden samt en tæt integration mellem byrum, megaskulpturen Cloud City Aalborg og ArtCenteret.
Konkurrencen udskrives som en indbudt projektkonkurrence med mulighed for udbud med forhandling. Det er således udskrivers hensigt at udpege op til to vindere af projektkonkurrencen og indbyde disse til udbud medforhandling. Forhandlingen vil foregå individuelt med de vindende teams.

Indgåelse af rådgiverkontrakter:

Det er ordregivers hensigt, at det endelige vinderteam tildeles en eller flere rådgiveropgaver med at projektere ArtCenter og området tættest på Artcenter. Den nærmere afgrænsning vil afhænge af vinderforslaget. Vinderen kan ikke rejse noget krav, såfremt denne hensigt af den ene eller anden årsag ikke realiseres.

Det forventes, at Ejendomsfonden til realisering af første etape vil indgå selvstændige kontrakter om totalrådgivning med parterne i vinderteamet for hhv.:

• etablering af ArtCenter (totalrådgiver: arkitekt).
• etablering af byrum (totalrådgiver: landskabsarkitekt).

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

Arkitekt: Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS

Underrådgivere:
Arkitektur og transformation: Barozzi / Veiga GmbH, Barcelona
Byrum og landskab: 1:1 landskab
Formidling og kulturarv: Racconto
Ingeniør: Frandsen & Søndergaard ingeniører
Arkitekt: Krogh Madsen Arkitekter a/s

TEAM B

Arkitekt: BIG Architcts

Byrum og landskab: BIG Architcts

Underrådgiver:
Restaurering: Elgaard Architecture A/S
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører
Kunstrådgiver: V1 Gallery / Eighteen

TEAM C

(Vinder)
Arkitekt: PRAKSIS ARKITEKTER

Underrådgivere:
Byrum og landskab: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Restaurering: VMB Arkitekter

TEAM D

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects k/s

Underrådgivere:
Byrum og landskab: SLA a/s
Ingeniør: Rambøll Danmark a/s
Udstillingsarkitekt: JAC studios ApS
Kulturarv: Morgens A. Morgen, konsulent

TEAM E

Arkitekt: SNØHÆTTA, Norge

Byrum og Landskab: SNØHÆTTA
Transformation og kulturarv: SNØHÆTTA
Ingeniør: Rambøll Danmark a/s
Udstillingsarkitekt: JAC studios ApS
Kulturarv: Morgens A. Morgen, konsulent

TEAM F