Vandkulturhus

Afsluttet konkurrence

Vandkulturhus

Afsluttet konkurrence
2015

Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S

VINDER 2015

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

Konkurrencen er udskrevet af: Thyborøn Fritidscenter i samarbejde med Lemvig Kommune og Lokale-og Anlægsfonden

Konkurrencen omhandler: Projektet skal have stor fokus på erhvervsfremme, da mange lokale aktører vil kunne få gavn af det nye vandkulturhus. Der skal også fokuseres på tilgængelighed og bæredygtighed. Bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenters vision er, ud over de store lokale perspektiver, at en arkitektkonkurrence og en efterfølgende ombygningen vil resultere i nyskabende funktioner og arkitektur på området, og at projektet vil kunne være et demonstrationsprojekt som kan danne inspiration og forbillede for lignende initiativer andre steder i Danmark. Lemvig Kommune og Lokale- og Anlægsfonden bakker projektet op.

Det forventes, at Thyborøn Fritidscenter indgår aftale med vinderen af konkurrencen om en total-rådgivningsaftale. Det forventes at hele projektet kan indvies 2017. Konkurrencesproget er dansk.

Konkurrenceform: Konkurrencen udskrives i henhold til EU-direktivet, som en indbudt projektkonkurrence, og deltagerne skal komme med bud på transformation af en eksisterende idrætshal til et visionært vandkulturhus.

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

Kjaer & Richter A/S

Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Søren Andersen Arkitekter A/S

TEAM B

Friis & Motke A/S arkitekter MAA

SMAK architects

INGENIØR’NE A/S

TEAM C

(Vinder)
Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S

D+O Tegnestuen, Vestervig

Hundsbæk & Henriksen A/S

Opland Landskabsarkitekter

TEAM D

Årstiderne Arkitekter P/S

Grontmij A/S

Alexandra Instituttet A/S

TEAM E

TEAM F