Fæstningsbyen Fredericia

Afsluttet konkurrence

Fæstningsbyen Fredericia

Afsluttet konkurrence
2016

Erik Brandt Dam Arkitekter ApS

VINDER 2016

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

Konkurrencen er udskrevet af: Fredericia Kommune i samarbejde med A.P. Møller Fonden

Konkurrencen omhandler: A.P. Møller Fonden har afsat en bevilling på ca. 30 mio. kr. til første etape af helhedsplanen, der primært omhandler voldanlægget og voldens sammenhæng med byen, og den­ne etape forventes at være realiseret inden for en fireårig periode. Arealet af volden inden for konkurrenceområdet er ca. 330.000 m².

Ønsket er, at volden i fremtiden bliver mere tilgængelig, mere tydelig i sin historiefortælling, at der bliver mere synergi mellem volden og byen, og at der tages stilling til parkering, stisystemer, beplantning, ophold mm., så byen får mest mulig glæde af volden som rekreativ park.

Der kan arbejdes med rekonstruktion eller nyfortolkning eller andet, og der skal detaljeres et antal nedslagspunkter på særlige steder i anlægget.

Konkurrencen forventes gennemført i perioden oktober 2016–marts 2017. Konkurrence­sproget er dansk.
Fredericia Kommune forventer at indgå kontrakt med vinderen af projektkonkurrencen i foråret 2017.

Konkurrenceform: En indbudt projektkonkurrence i henhold til direktiv 2014/24/EU for landskabsarkitekter m.fl.  Fem teams indbydes til at komme med bud på en strategisk og fysisk udviklings- og helhedsplan for Fæstningsbyen Fredericia. Der vil være et vederlag til hvert team på 300.000 kr.

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

(Vinder)
Erik Brandt Dam Arkitekter ApS

Professor Martin Zerlang (ansat hos EBD ApS)

Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter

Cornelius + Vöge ApS

MOE Rådgivende ingeniører A/S

TEAM B

Henning Larsen Architects

Kongshaug & Søn v/ Jesper Garde Kongshaug
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
2+1 Idebureau v/ Ejere: Morten Kold og Johan Galster

TEAM C

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ApS

Niras A/S
Norrøn ApS

TEAM D

Schønherr A/S

Mogens A. Morgen, Professor, Arkitekt maa
Via Trafik Rådgivning A/S
Cubo Arkitekter A

TEAM E

Spektrum Arkitekter ApS

Box 25 Arkitekter
Katinka Hauxner, strategisk byudvikling
Tine Vognsen, grafiker
Bjørn Westerbeek Dahl, historiker
Erik Housted, historiker
Chris Johnstone, landskabsarkitekt

TEAM F