Fremtidens spejderhytte

Afsluttet konkurrence

Fremtidens spejderhytte

Afsluttet konkurrence
2023

ARKITEKTKONKURRENCERDK, ved Anne-Mette Bølling varetager konkurrencerådgivning i denne indbudte projektkonkurrence.

Konkurrencen er udskrevet af: Den A.P. Møllerske Støttefond

Konkurrencen er ikke underlagt EU-udbudsdirektivet

Den A.P. Møllerske Støttefond har store ambitioner for FREMTIDENS SPEJDERHYTTE_BASE FOR AKTIVT UDELIV I FÆLLESSKAB.

Ambitionen er at udvikle en arkitektonisk karakterfuld og optimeret facilitet, som kun rummer de mest nødvendige basisfunktioner.

Funktioner tænkes både i traditionelt opvarmede inderum, uopvarmede rum, og i uderum/ overdækninger i relation til bygningen.

Konceptet vil formentligt ikke passe til alle lokale foreningers behov, men målet er en så fleksibel disponering af den samlede facilitet, at så mange foreninger som muligt kan se sig selv i de nye rammer. Designet skal desuden være så robust, at det kan indgå naturligt ved placering nær både by og natur.

Den kommende facilitet skal afspejle den A.P. Møllerske støttefonds overordnede mål med projektet, samt understøtte spejder- og FDF foreningernes stærke værdisæt og formål.

Projektet vil udvikle den klassiske spejderhytte og inspirere til nye måder at mødes på.

De 4 prækvalificerede teams:

  • Biotope A/S
  • LETH & GORI A/S, med Rønnow Arkitekter A/S og VEGA Landskab VINDER
  • ReVærk Arkitektur ApS
  • Spektrum Arkitekter ApS

Konkurrencen er afsluttet. Hold øje med A. P. Møllerfondens hjemmeside.

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

Biotope A/S

TEAM B

LETH & GORI A/S

med Rønnow Arkitekter A/S og VEGA Landskab

TEAM C

ReVærk Arkitektur ApS

TEAM D

Spektrum Arkitekter ApS

TEAM E

TEAM F