Musikhusparken Aarhus

Afsluttet konkurrence

Musikhusparken Aarhus

Afsluttet konkurrence
2023

ARKITEKTKONKURRENCERDK, ved Anne-Mette Bølling, har været konsulent og sekretær for dommerkomiteen denne projektkonkurrence i to faser

Konkurrencen er udskrevet af: Aarhus Musikhus i samarbejde med Aarhus Kommune og Realdania.

KUBEN managment er gennemgående bygherrerådgiver. Udbuddet blev gennemført iht. EU´s Udbudsdirektiv som en projektkonkurrence med forudgående prækvalifikation og med efterfølgende udbud med forhandling.

I prækvalifikationen blev der udvalgt 6 teams som blev inviteret til at deltage i fase 1, projektkonkurrencen. Fase 1 er gennemført som en anonym projektkonkurrence hvor konkurrencedeltagerne har skulle levere et stærkt hovedgreb, som kan viderebearbejdes i den efterfølgende udbudsproces. I projektkonkurrencen er omdannelsen af Musikhusparken bearbejdet på et helhedsplan-niveau med fokus på sammenhæng til den øvrige by, logistik, samt koncept for en ny kultur- og naturpark i Aarhus. Konkurrencedeltagerne har ligeledes skulle forholde sig til Sven Hansens haveanlæg. Vindere fra fase 1 er blevet inviteret til at deltage i fase 2, udbud med forhandling.

Mellem fase 1 og 2 blev de vindende projekter fra fase 1 offentliggjort og udstillet for byens borgere i Musikhuset og på www.musikhusparken.aarhus.dk. Borgerne havde i den forbindelse mulighed for

at kommentere de to projekter. De indkomne kommentar blev videreformidlet til de to teams i den efterfølgende fase.

Efter “offentliggørelse-fasen” påbegyndte fase 2, udbud med forhandlingen, hvor de to teams fra fase 1 blev inviteret til at deltage i individuelle dialog- og forhandlingsmøder, som blev afviklet d. 24. januar 2023. Efter møderne viderebearbejdede de to teams deres projekt, fra fase 1, til et endeligt projekt og afleverede d. 28. april 2023 deres endelig projekt som en del af et samlet tilbud, sammen med dokumentation deres kompetencer i forhold til at kunne “løfte opgaven” som totalrådgiver samt pris/honorar.

Evalueringen af de to tilbud blev gennemført i perioden fra d. 29. april til d. 15. juni 2023. Der blev afholdt ét præsentationsmøde hvor hvert team, individuelt, præsenterede deres tilbud for dommerkomitéen og rådgivere for dommerkomitéen samt ét bedømmelsesmøde med deltagelse af dommerkomitéen og rådgivere for dommerkomitéen den 2. juni 2023, hvor endelig vinder af konkurrencen blev udpeget.

Efterfølgende blev meddelelsesbreve og nærværende dommerbetænkning udarbejdet og godkendt af dommerkomiteen og udsendt til de to teams fredag. d. 16. juni 2023.

Offentliggørelsen af endelig vinder d. 27. juni 2023.

VINDER: Totalrådgiver Schønherr med HABITAS og Morten Stræde.

UDVALGTE TEAMS

TEAM A

TEAM B

TEAM C

TEAM D

TEAM E

TEAM F