Fredensborg Bibliotek

Aktuel konkurrence

Fredensborg Bibliotek

Aktuel konkurrence
2022

Nyt Fredensborg Bibliotek – viden, oplevelser og fællesskaber for alle

Fredensborg Kommune vil skabe et nyt kulturelt mødested og bibliotek i hjertet af Fredensborg, som skal være et levende og indbydende samlingspunkt for alle med plads til både inspiration, fordybelse og fællesskab.  Formålet er at transformere og modernisere Fredensborg Bibliotek, som lige nu ligger på første sal i gågaden og udvikle et nyskabende bibliotekstilbud, som afspejler lokalsamfundet i Fredensborg by med dets særlige kendetegn og styrker.  

Konkurrencen udskrives som en indbudt projektkonkurrence med mulighed for udbud med forhandling. Det er således udskrivers hensigt at udpege op til to vindere af projektkonkurrencen og indbyde dem til forhandling.

For deltagelse i konkurrencen og aflevering af konditionsmæssigt forslag udbetales vederlag (ekskl. moms): 

Fase 1, Vederlag til 4 teams á kr. 200.000, -. 

Fase 2, Vederlag til 2 teams á kr. 150.000, -.

Projektet omfatter projektering samt tilsyn og byggeledelse.

Den forventede ramme til håndværkerudgifter for ombygning/renovering med et bruttoareal på ca. 2.100 m² andrager ca. 35mio DKK ekskl. moms. Dette er inkl. ca. 600 m² ny glasfacade.

Bauherr er teknisk bygherrerådgiver gennem hele forløbet.

ARKITEKTKONKURRENCERDK ApS ved Anne-Mette Bølling, arkitekt maa, er konkurrencerådgiver i konkurrence – og forhandlingsperioden.

UDVALGTE TEAMS