Fredensborg Bibliotek

annulleret konkurrence

annulleret

Fredensborg Bibliotek

annulleret konkurrence
2022

Annullering af projektkonkurrence for Nyt Fredensborg Bibliotek

Byrådet i Fredensborg Kommune besluttede på byrådsmødet den 20. juni 2022 at annullere projektkonkurrencen for Nyt Fredensborg Bibliotek og udsætte projektet. Byrådet vil tage stilling til projektet i forbindelse med budgetforhandlingerne i september og oktober 2022.

I lyset af de store prisstigninger i bygge- og anlægsbranchen og den reducerede anlægsramme som følge af den nyligt indgåede aftale mellem regeringen og KL, ønsker Byrådet i Fredensborg Kommune at foretage en samlet prioritering af kommunens anlægsprojekter ved de kommende budgetforhandlinger.

Nyt Fredensborg Bibliotek – viden, oplevelser og fællesskaber for alle

Fredensborg Kommune vil skabe et nyt kulturelt mødested og bibliotek i hjertet af Fredensborg, som skal være et levende og indbydende samlingspunkt for alle med plads til både inspiration, fordybelse og fællesskab.  Formålet er at transformere og modernisere Fredensborg Bibliotek, som lige nu ligger på første sal i gågaden og udvikle et nyskabende bibliotekstilbud, som afspejler lokalsamfundet i Fredensborg by med dets særlige kendetegn og styrker.  

Konkurrencen udskrives som en indbudt projektkonkurrence med mulighed for udbud med forhandling. Det er således udskrivers hensigt at udpege op til to vindere af projektkonkurrencen og indbyde dem til forhandling.

For deltagelse i konkurrencen og aflevering af konditionsmæssigt forslag udbetales vederlag (ekskl. moms): 

Fase 1, Vederlag til 4 teams á kr. 200.000, -. 

Fase 2, Vederlag til 2 teams á kr. 150.000, -.

Projektet omfatter projektering samt tilsyn og byggeledelse.

Den forventede ramme til håndværkerudgifter for ombygning/renovering med et bruttoareal på ca. 2.100 m² andrager ca. 35mio DKK ekskl. moms. Dette er inkl. ca. 600 m² ny glasfacade.

Bauherr er teknisk bygherrerådgiver gennem hele forløbet.

ARKITEKTKONKURRENCERDK ApS ved Anne-Mette Bølling, arkitekt maa, er konkurrencerådgiver i konkurrence – og forhandlingsperioden.

UDVALGTE TEAMS