OM VERDENSMÅLENE

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regerings- ledere på FN- topmødet i New York den 25. september 201. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande
til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social,økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats, at opnå holdbare udviklingsresultater.

 

ARKITEKTKONKURRENCERDK OG VERDENSMÅL

Arkitektkonkurrencerne er en unik platform for at udvikle og eksperimentere med løsninger til gavn for VERDENSMÅLENE. Her kan arkitekter, planlæggere, landskabsarkitekter og designere i samarbejde med andre faggrupper komme med bud på løsninger, vi endnu ikke har set.

Staten og kommunerne har et enormt stort ansvar for, at udviklingen går i den rigtige retning og bør derfor i stigende grad åbne mulighedsrummet op, så de bæredygtige løsninger kan få plads. Også de løsninger vi ikke kender.

VERDENSMÅL NR. 11 og 13, bæredygtige byer og lokalsamfund - climate change

ARKITEKTKONKURRENCERDK har stor fokus på, hvordan vi kan understøtte verdensmålene. Vi skal naturligvis have fokus på alle verdensmålene, men især VERDENSMÅL NR. 11 og 13, har vores store opmærksomhed. Vi skal gøre BYER og LOKALSAMFUND inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige og minimere byernes miljøpåvirkning. Transportsystemerne skal opgraderes for at give alle mulighed for at komme omkring uden at forpeste luften med forurening. Og den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person skal nedbringes, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering. Vores byggeri gentænkes så det i produktion og drift er med til at reducere CO2 udledningen.

 

ARKITEKTKONKURRENCERDK hjælper og inspirerer vores kunder til at have fokus på, hvor i konkurrencematerialet vi kan sikre, at netop jeres byggeri eller byplan lever mest muligt op til den retning, der er givet ved VERDENSMÅLENE.

LILLELANGEBRO

Projektkonkurrence i to faser, faciliteret
af ARKITEKTKONKURRENCERDK

Lille Langebro er en cykel- og gangbro over havneløbet i Københavns Havn, lige nord for Langebro. Broen er 175 m lang og har fire brofag. Den åbnede i juli 2019. Cykel-og gangbroer er vigtige elementer i udviklingen mod flere bløde trafikanter og mindre brug af personbiler og dermed reduceret C02-udledning.

Ved at fokusere på bedre forhold for cyklister og gående er Københavns Kommune og Realdaniamed denne bro som eksempel, med til at styrke verdensmål nr. 11.

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

VI SKAL STYRKE GOD NATIONAL OG REGIONAL BYPLANLÆGNING

Der findes allerede arkitekturløsninger rundt om i verden, der bidrager positivt til FN´s Verdensmål. Disse løsninger kan optræde i form af realiserede bygninger, nye alternative boformer og andre initiativer. I det byggede miljø er der dog en række miljømæssige udfordringer, da bygninger forbruger store mængder energi og naturressourcer.

Det er derfor vigtigt at stille spørgsmål til hvordan vi bygger? De nye udfordringer kalder på nye tankegange og nye handlinger. Og netop de kompetencer besidder arkitekter, planlæggere og designere, der naturligt stræber efter at bryde med vanetænkningen og skabe nye og bedre måder at leve på.

SVENDBORG HAVN, DEN BLÅ KANT

Projektkonkurrence i to faser, faciliteret
af ARKITEKTKONKURRENCERDK

Konkurrencen er et eksempel på, hvordan en ambitiøs kommune kæmper for at klimasikre og klimatilpasse havneområdet samtidig med, at de ønsker at fremme et socialt bæredygtigt miljø, der er trygt, sikkert og som fremmer fællesskab mellem mennesker i alle aldre.

 

ARKITEKTKONKURRENCERDK  |  Borgergade 111, 1300 København K +45 2424 7049 amb@arkitektkonkurrencerdk.dk